ترنجبین

نمایش یک نتیجه


عسل ترنجبین (ارگانیک)

عسل ترنجبین از گیاه خارشتر تهیه می شود این عسل علاوه بر دارا بودن خواص دیگر عسل های طبیعی خواص بی نظیری مثل درمان زردی در کودکان ورفع تشنگی و عطش های پی در پی و دفع سنگ کلیه دارد .