Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.


اسید پاشی عملی بیشتر از یک جرم به حساب می آید - فروشگاه سالمین

نویسنده : letstartwppl ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ تعداد نظرات : ۰

سالمین:دکتر افشارنادری در برنامه “صبح و گفت و گو” از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: اسیدپاشی، فرد مجروح را در مرز یک مرگ همراه با شکنجه قرار می دهد.
برنامه “صبح و گفت و گو” با محوریت اسیدپاشی در کشور و با حضور دکترعباس مینویی (مدیرکل معاونت بالینی سازمان پرشکی قانونی کشور) و دکتر افشارنادری (جامعه شناس و متخصص حوزه ی فرهنگی)از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.
در این برنامه دکتر عباس مینویی با اشاره به آماراسیدپاشی در کشور، گفت: آمار اسیدپاشی در کشور به نسبت سایر حوادث و مراجعات مردمی به پزشکی قانونی آمار بالایی نیست.
وی در همین خصوص ادامه داد: آسیب ناشی از اسید پاشی به دلیل جنبه های انسانی و احساسی بیشتر در بین مردم، در مطبوعات و نقل افراد بیشتر ذکر شده و سریعا دیده می شود.
مدیرکل معاونت بالینی سازمان پرشکی قانونی کشوربا اشاره به مجازات اسید پاشی در کشور گفت: قوانین موجود در کشوربا اسیدپاش که به تمامیت بدن یک انسان آسیب وارد می کند، به شدت برخورد کرده و رسیدگی های جدی و دقیقی را انجام می دهد.
در بخش دیگر این برنامه دکتر افشارنادری با اشاره به آسیب های ناشی از اسیدپاشی در جامعه گفت: مسلئه اسید پاشی در کشور عملی بیشتر از یک جرم به حساب می آید، چرا که فرد اسیدپاش به خود این اجازه را می دهد که به عنوان یک فرد غیر حقوقی، فرد مورد نظر خود را در معرض آسیب قرار دهد.
وی با اشاره به این که اسیدپاشی فرد مجروح را در مرز یک مرگ همراه با شکنجه قرار می دهد، افزود: فرد اسیدپاش باید مورد مجازات شدید قرار بگیرد، چرا که با این کارعلاوه بر رسیدن به سزای جرم خود، برای جامعه درس عبرت شده و مردم از تبعات این کار مطلع می شوند.
فایل صوتی برنامه “صبح و گفت و گو” از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است.

درباره نویسنده