Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.


طرح تحول سلامت مانند سیاه‌چاله صندوق های درمانی را می‌بلعد - فروشگاه سالمین

نویسنده : letstartwppl ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ تعداد نظرات : ۰
طرح تحول سلامت مانند سیاه‌چاله صندوق های درمانی را می‌بلعد

سالمین: یک کارشناس تامین اجتماعی با انتقاد از رویکرد وزارت بهداشت در ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت، گفت: هرگونه ادغامی که بر اساس دو مبنای پرداخت حق بیمه و یک خدمت برابر باشد محکوم به شکست است.

به گزارش سالمین به نقل از ایلنا،عباس اورنگ با اشاره به اینکه نباید بین بیمه شدگان بر اساس پرداخت حق بیمه تفاوتی وجود داشته باشد، گفت: وزارت بهداشت در طرح ادغام این دو صندوق نتوانسته بین کارگرانی که تا ۷ برابر دستمزد‌هایشان حق بیمه پرداخت می‌کنن با سایر بیمه شدگانی که صرفا درصد مشخص ثابت و ناچیزی از درآمدشان را بابت حق بیمه می‌پردازند تفاوتی قائل شود.

اورنگ افزود: این ادغامی که وزارتب هداشت اینقدر بر انجام آن اصرار دارد تنها اقشار آسیب پذیری را که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و به امید استفاده از خدمات مناسب درمانی سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند را نا‌امید می‌کند؛ ضمن اینکه همین بیمه شدگان در دولت گذشته با سیاست‌های اشتباه مدیران تامین اجتماعی شاهد بوده‌اند که چگونه سایر اقشار اجتماعی را با فشارهایی که به مدیران وارد می‌کردند تحت پوشش تامین اجتماعی درآورده‌اند.

اورنگ با تاکید بر اینکه این ادغام صرفا برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت است، اظهار داشت: وزارت بهداشت به دنبال سفره‌ای است که هم به آن منابع دست اندازی کند و در ‌‌نهایت با اتمام این منابع توجیه شکست طرح تحول سلامت را فراهم کند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اصرار مسئولان وزارت بهداشت برای ادغام صندوق درمان نه تنها بحران صندوق‌های بیمه‌ای را حل نمی‌کند، افزود: در صورتی که این ادغام صورت بگیرد باید فرا رسیدن زمان وارد آمدن ضربات سهمگین به نظام درمانی کشور را منتظر بمانیم.

وی گفت: اگر منطقی باشیم حتی در خود سازمان نظام سلامت هم باید انتظار نارضایتی افرادی را داشته باشیم که به دلیل نوع مسئولیت و تخصصشان در جریان حساب و کتاب هزینه‌ و درآمد صندوق‌های درمانی قرار دارند؛ واقعیت این است که مبنای این تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت سازمان بیمه سلامت را به سیاه چاله‌ای تبدیل کرده که همه صندوق‌های درمانی را در خود می‌بلعد.

اورنگ اقدام رسانه‌های هم جهت با وزارت بهداشت در برجسته سازی کاستی‌های خدمات درمان تامین اجتماعی اجتماعی را اقدامی ناجوانمردانه و عوامفریبانه خواند و افزود: این رسانه‌های برای یک بار هم که شده به فکر این باشند که خدمات درمانی نازل بیمه سلامت، حقوق و مزایای بالای مدیران سازمان‌های بیمه‌ای و زیر زمیزی بگیری عده‌ای از پزشکان را برجسته کنند تا خدای ناکرده شائبه‌ای در اذهان عمومی در جهت سوگیری و پوشش غیرمنصفانه اخبار حوزه درمان شکل نگیرد.
ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت

درباره نویسنده